Moment zapłodnienia rozpoczyna okres rozwoju nowego ustroju Zapłodnienie jest złożonym wieloetapowym procesem, który [...] kończy się połączeniem komórek i wymieszaniem chromosomów matczynego oraz ojcowskiego [...]. Moment zapłodnienia rozpoczyna okres rozwoju nowego ustroju. (Podręcznik medyczny Embriologia) Określenia stosowane wobec dziecka przed i po urodzeniu „Zlepek komórek” Każdy człowiek na początku swojego życia przechodzi przez etap, gdy jego organizm składa się zaledwie z kilku komórek. Na przestrzeni życia człowieka liczba komórek w jego organizmie nieustannie się zmienia i dlatego bycie człowiekiem nie zależy od ich liczby. Określenie „zlepek komórek” (a także „kawałek tkanki” lub inne podobne) na- cechowane jest brakiem szacunku dla godności i wartości dziecka poczętego i jego życia. Zawiera ono sugestię, jakoby dziecko w najwcześniejszej fazie życia płodowego nie było człowiekiem (lub„nie w pełni człowiekiem”) z uwagi na „niedostateczną” liczbę komórek, z których składa się jego organizm. Stosowanie tego rodzaju określeń jest wyrazem błędnego przekonania, że człowieczeństwo nie jest cechą trwałą i przyrodzoną, ale cechą warunkowaną spełnieniem kryterium posiadania jakiejś określonej liczby komórek lub tkanek. Warto podkreślić, że wiele organów i układów w organizmie dziecka zaczyna kształtować się już w najwcześniejszych fazach rozwoju życia zarodkowego. (Z kompendium wiedzy na temat życia)