Prawo do życia a pozostałe prawa Prawo dziecka do życia jest nadrzędne względem innych praw. Nadrzędność prawa do życia względem innych praw wynika z faktu, że zachowanie życia stanowi warunek konieczny korzystania tak przez dziecko, jak i dorosłego człowieka z jego pozostałych praw i wolności. PRAWO Istotne miejsce wśród przepisów Konstytucji RP określających szczegółowe wolności i prawa zajmuje art. 38 (ochrona życia). Szczególne znaczenie tego przepisu wynika z jego treści oraz usytuowania w systematyce ustawy zasad- niczej. Ochrona życia została bowiem ujęta w pierwszym przepisie jej pod- rozdziału [...] co przesądza o nadrzędności tego dobra w hierarchii wartości chronionych przez prawo. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Spotkanie z ekspertami, 22 stycznia 2008r. (Z kompendium wiedzy na temat życia)